Spoločnosť MaxAudit, s.r.o. so sídlom v Žiline poskytuje audítorské a iné uisťovacie služby v súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite. Spoločnosť je riadnym členom SKAu, č. licencie 298. è

Spoločnosť EuroCount, s.r.o. so sídlom v Žiline poskytuje vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiky a účtovné poradenstvo od roku 1995. è

Spoločnosť MaxTax, k.s. so sídlom v Novom meste nad Váhom poskytuje daňové poradenstvo a súvisiace služby v súlade so zákonom č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Spoločnosť je riadnym členom SKDP, č. licencie 94/2009. è

Spoločnosť CEREBRA Consulting, s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom poskytuje vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiky a účtovné poradenstvo od roku 2004. è

Spoločnosť MaxLaw, s.r.o. so sídlom v Žiline poskytuje advokátske služby a právne poradenstvo v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Spoločnosť je riadnym členom SAK, č. licencie 6967. è